Weer jonge snoeken naar de Bergse Plassen

Weer jonge snoeken naar de Bergse Plassen

Snoekenpaaiplaats © Willem Kolvoort

Ook dit jaar zijn er weer snoekjes geboren in de snoekenpaaiplaats in het Berg- en Broekpark in Rotterdam-Hillegersberg. Vorige week zette het waterschap de jonge snoeken vanuit deze ‘kraamkamer’ over naar de Bergse Plassen. Daar hebben de vissen ruimbaan en kunnen ze groeien.

Een goede balans van vissoorten heeft een positieve invloed op de waterkwaliteit van de Bergse Plassen. Om te zorgen voor een gezonde snoekstand, heeft het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard in 2005-2006 een snoekenpaaiplaats aangelegd in het Berg- en Broekpark aan de Bergse Achterplas in Hillegersberg. Het is een stuk grasland dat onder water wordt gezet en met een vistrap verbonden is met de plas. Via de vistrap kunnen paairijpe snoeken naar de paaiplaats toe. De snoekjes die daar vervolgens worden geboren, worden in het voorjaar overgezet naar de Bergse Plassen. Hiervoor pompt het waterschap de paaiplaats leeg met een visvriendelijke pomp. Voordat de vissen worden uitgezet, worden ze geteld en een aantal wordt gemeten. Zo houdt het waterschap bij hoeveel snoeken er jaarlijks worden geboren in de snoekenpaaiplaats.

Gezonde visstand draagt bij aan waterkwaliteit

Vissen vormen een belangrijke graadmeter voor de ecologische waterkwaliteit. Voor een gezond en evenwichtig ecosysteem is een goede en gevarieerde visstand belangrijk. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard werkt aan een gezond leefklimaat, waar vissen veilig kunnen zwemmen zonder gevaarlijke obstakels. Daarom zorgt het waterschap voor paai- en opgroeiplaatsen, vispassages, zoals vistrappen, visvriendelijke pompen in poldergemalen en overgangsroutes tussen zoet- en zoutwater. Meer informatie hierover plus een vismigratieroutekaart staat op de website van het waterschap.