Werkzaamheden Achterbroek in Berkenwoude

Werkzaamheden Achterbroek in Berkenwoude

Brug Achterbroek

In de periode van 5 februari tot en met 6 maart 2020 vervangen we de brug (bouwjaar 1950) in de weg ter hoogte van Achterbroek 16 en 51 in Berkenwoude. Er komt een nieuwe brug voor terug.

Tijdens de werkzaamheden is de weg ter plaatse van Achterbroek 16 en 51 afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Via borden wordt het verkeer omgeleid. Voor voetgangers en (brom)fietsers is een tijdelijke brug aangelegd zodat ze langs het werk kunnen.
De brug bestaat grotendeels uit van tevoren in de fabriek gemaakte onderdelen. Deze worden op locatie in elkaar gezet. Hierdoor bouwen we de brug in 5 weken, terwijl 6 tot 8 weken gebruikelijk is. Bij slecht weer, zoals hevige regenval en storm, kan de planning worden aangepast.