Werkzaamheden gemaal Kralingerhout in Rotterdam

Werkzaamheden gemaal Kralingerhout in Rotterdam

Gemaal Kralingerhout uit 1939 in Rotterdam

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard start maandag 21 september met werkzaamheden om het gemaal Kralingerhout in het Kralingse Bos definitief buiten gebruik te stellen. Het gemaal wordt hierbij afgekoppeld, voor het gebouw wordt later een nieuwe bestemming gezocht.

Het gemaal Kralingerhout

Het gemaal dateert uit 1939 en is voor velen een onbekend gebouw: het ligt aan de noordoostzijde van de Kralingse Plas, naast het hertenkamp. Het werd gebruikt om water uit de noordoostelijke sloot af te voeren naar de Kralingse Plas. Dit gebeurt inmiddels niet meer. Het water wordt nu onder de Boszoom door afgevoerd naar Het Lage Land ten oosten van de plas. Hierdoor is het gemaal niet meer nodig voor de waterhuishouding in het gebied.

Aanpak Blauwalg

De persleiding van het gemaal is niet meer in gebruik, maar verbindt het gemaal nog steeds met de plas. De leiding wordt bij de Boulevard van de Kralingse Plas en bij het gemaal afgekoppeld en afgedicht. Daarna wordt deze dichtgemaakt met een betonmengsel.

De werkzaamheden vinden plaats in het kader van het project ‘aanpak blauwalg Kralingse Plas’. De komende jaren worden nog diverse maatregelen getroffen om blauwalg in de plas te voorkomen en te bestrijden.

Werkzaamheden

De werkzaamheden vinden plaats tussen maandag 21 september en vrijdag 2 oktober. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, richt de aannemer aan het einde van de Boulevard en bij het gemaal een werkterrein in. Fietsers en voetgangers worden ter plaatse van het werkterrein omgeleid.

Hinder

Het hoogheemraadschap doet er alles aan om de overlast en hinder zoveel mogelijk te beperken. Samen met de aannemer zorgen ze ervoor dat belemmeringen voor fietsers, wandelaars en sporters, bijvoorbeeld bij het lossen van materieel, alleen van korte duur zijn.