Werkzaamheden Rottekade beginnen

Werkzaamheden Rottekade beginnen

Rottekade

In de week van 28 september beginnen onderhoudswerkzaamheden aan de Rottekade in Zuidplas en Rotterdam.

Uit onderzoeken is gebleken dat een aantal delen van de Rottekade niet stabiel genoeg is. Daarom gaat aannemer Reijm BV delen van de Rottekade verstevigen met klei.

Op de hoogte door omgevingsapp

De werkzaamheden vinden plaats tussen september 2020 en medio april 2021. De klei wordt in zogenaamde “slagen” op de kade vastgezet. Dit houdt in dat de aannemer een kadevak een stukje ophoogt met een laag klei, verder gaat naar een volgend kadevak en een aantal weken later weer op het eerste kadevak bezig is met een volgende laag klei. Omwonenden kunnen zich aanmelden voor een omgevingsapp. Daarmee kan de aannemer hen makkelijk en vlug informeren over de laatste planning en plaats van de werkzaamheden.

Jaarlijks voert het hoogheemraadschap aan de hand van het meerjarenonderhoudsprogramma (MJP) onderhoud uit aan de regionale kades (waterkeringen). Zo blijven ze voldoen aan de vereiste hoogten en afmetingen. Door het werk aan de kades, beschermen wij het achterliggende gebied tegen wateroverlast.