2018 in beeld op interactieve kaart

2018 in beeld op interactieve kaart

Digitaal jaaroverzicht 2018

Wat hebben wij met uw waterschapsbelasting gedaan in 2018? U ziet en leest in het jaaroverzicht 2018 meer over het waterbeheer in de laagst gelegen delta van Nederland.

We regelen de waterstand met bijvoorbeeld gemalen en sluizen, zuiveren afvalwater, beheren dijken en onderhouden watergangen die voor de aan- en afvoer van water belangrijk zijn. We doen dat tegen zo laag mogelijke kosten, zodat u veilig kunt wonen en werken.

Wilt u meer lezen over:

  • De invloed van de droge zomer van 2018 op ons werk?
  • De voorbereidingen voor dijkversterking KIJK (Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard)?
  • Waar wij in de stad Rotterdam ruimte hebben gemaakt om tijdelijk water op te kunnen vangen om wateroverlast zoveel mogelijk tegen te gaan? Maar ook wat u zelf kunt doen om wateroverlast in uw buurt tegen te gaan?

Bekijk dan snel ons jaaroverzicht 2018 op onze interactieve kaart.