Aangeboden: financiële steun voor goede plannen

1 februari 2024
Wilt u regenwater opvangen voor hergebruik? Bent u van plan een natuurvriendelijke oever aan te leggen? Of organiseert u een leerzaam evenement over water?

Dan komt u misschien in aanmerking voor subsidie.

Subsidie klimaat en ruimte

Helpt u mee om onze leefomgeving waterproof te maken? Sinds 1 januari is een nieuw subsidiebudget beschikbaar voor het vergroenen uw tuin of dak, het opvangen van regenwater en/of het afkoppelen van de regenpijp. Wilt u weten hoeveel subsidie u kunt krijgen? Check dan het rekenvoorbeeld van onze subsidieregeling Klimaat en Ruimte!

Subsidie natuurvriendelijke oevers

Wie plannen heeft om een groene oever aan te leggen, kan ons om een financiële bijdrage vragen (maximaal 90% van de totale kosten). De subsidie natuurvriendelijke oevers is voor particulieren en bedrijven, die in Schieland of de Krimpenerwaard een natuurvriendelijke oever aanleggen. De oever moet minimaal 50 meter lang zijn en onder water minimaal 1 meter breed. De oever loopt geleidelijk over van water naar land, waarbij op de helling (moeras)planten gaan groeien. De begroeiing zorgt voor een fijne leefomgeving voor (water)vogels, vissen, insecten en kikkers. Zij kunnen hier schuilen, eten vinden, opgroeien en voortplanten. Natuurvriendelijke oevers dragen bij aan een goede kwaliteit van het water en biodiversiteit.

Sponsorregeling

Bent u op zoek naar een sponsor voor uw project of evenement? Misschien kunnen wij uw activiteit steunen? Dien een sponsorverzoek in als uw activiteit het waterbewustzijn vergroot, aanzet tot waterbewust en wateractief gedrag, interesse in waterbeheer vergroot en/of bijdraagt aan de herkenbaarheid van ons waterschap.

Subsidie Landschapspark De Rotte

Wilt u iets organiseren in of om de Rotte? Vraag dan subsidie aan bij Recreatieschap Rottemeren. Dit kan voor activiteiten die gericht zijn op de natuur, het milieu of de geschiedenis van Landschapspark De Rotte. De Rotte is de basis van alles wat daar groeit en bloeit. Ook heeft de Rotte een belangrijke functie voor het waterbeheer in een heel groot gebied waarin veel mensen wonen en werken. Met bijna twintig gemalen zorgen wij voor de juiste waterstanden in dat gebied. Interessante weetjes over die gemalen zijn te vinden op onze interactieve kaart. En in deze video over de Rotte vertelt dijkgraaf Toon van der Klugt alles over het ontstaan en belang van deze rivier.