Aanpassing peilbesluit NNN gebied Den Hoek

1 juli 2022
Het peilbesluit voor het gebied Den Hoek is aangepast. Het gebied Den Hoek is één van de te ontwikkelen natuurgebieden in de Krimpenerwaard, onderdeel van Natuurnetwerk Nederland.

Het gebied ligt aan de zuidkant van de Krimpenerwaard, ten zuiden van de weg N210, tussen Lekkerkerk en Bergambacht. In het peilbesluit staan de door te voeren waterstanden voor dit gebied vastgelegd.

Op 30 juni 2022 heeft het hoogheemraadschap een gedeeltelijke herziening van dit peilbesluit vastgesteld.

Deze aanpassing wordt voorgesteld, omdat bij uitwerking van het terreinontwerp is gebleken dat de eerder voorgestelde peilen niet leiden tot de gewenste natuurdoelen. Daarom worden voor het deel tussen de N210 en de Tiendweg, het gebied ‘Den Hoek buiten’, wijzigingen in waterpeilen doorgevoerd. Zie voor meer toelichting ook: Peilbesluiten NNN-gebieden Krimpenerwaard (schielandendekrimpenerwaard.nl)

Voor het deel tussen de Tiendweg en de Lekdijk, peilgebied ‘Den Hoek binnen’, veranderen de voorgestelde waterpeilen niet.

Buiten merkt u nog niets van deze wijziging. De peilen worden pas ingesteld na uitvoering van de natuurinrichting door het programma Veenweiden Krimpenerwaard.