Akkoord op aanpak waterkwaliteit Kralingse Plas

Akkoord op aanpak waterkwaliteit Kralingse Plas

Avondzon Kralingse Plas

Met een pakket van tien maatregelen werkt de gemeente Rotterdam aan verbetering van de waterkwaliteit en het tegengaan van blauwalg in de Kralingse Plas. Het hoogheemraadschap draagt hieraan bij met advies en een financiële bijdrage.

Eind maart heeft het algemeen bestuur ingestemd, om de bijdrage deels te benutten voor Phoslock. Deze lanthaanhoudende klei bindt fosfaten (voeding voor blauwalg), waardoor blauwalgen minder kunnen groeien. Half maart besloot de Rotterdamse gemeenteraad om Phoslock te gaan gebruiken in plaats van het afzanden van de plas.

De Kralingse Plas heeft een belangrijke maatschappelijke functie en is ook voor het waterschap van groot belang. De plas is één van de wateren waarvoor doelen zijn gesteld voor het verbeteren en beschermen van de waterkwaliteit (Europese Kaderrichtlijn Water). Het hoogheemraadschap werkt met de gemeente Rotterdam samen aan de verbetering van de waterkwaliteit in de Kralingse Plas. De vermindering van overmatige blauwalgengroei is daar een effect van. Om structureel de toevoer van fosfaten in de plas terug te dringen, draagt het hoogheemraadschap financieel bij aan de verbetering van de sluis Kralings Verlaat en het toepassen van Phoslock. Bekijk hieronder een uitlegvideo over Phoslock. Meer informatie over de integrale aanpak Kralingse Plas staat op de website van gemeente Rotterdam.