Baggeragenda biedt agrariërs meer flexibiliteit

Baggeragenda biedt agrariërs meer flexibiliteit

Meten van de waterdiepte

Tijdens de informatiebijeenkomst ‘onderhoud watergangen’ voor agrariërs in de Krimpenerwaard vorige week introduceerde het hoogheemraadschap een baggeragenda. Dit planningsinstrument maakt een betere afstemming mogelijk tussen de bedrijfsvoering van agrariërs en het uitvoeren van baggerwerkzaamheden.

De baggeragenda helpt agrariërs faseren in ruimte en tijd, en geeft  meer flexibiliteit rondom onderhoud aan hun sloten. Hoogheemraad Dorenda Gerts: “Het onderhoud van watergangen is een gezamenlijk belang waar we met elkaar aan werken.”

De belangstelling was groot, rond de vijftig agrariërs bezochten de bijeenkomst. Er werd over en weer nuttige informatie uitgewisseld over het maaionderhoud van de sloot (ecokleurenkoers) en het baggeronderhoud. Er werd ingegaan op het baggeren van de hoofdwatergangen door het hoogheemraadschap en het baggeren van de sloten door de agrariërs. Nieuw is de baggeragenda die agrariërs meer ruimte en tijd biedt bij het uitvoeren van het baggeronderhoud. Agrariër Antonie Vonk Noordergraaf vertelde over het ecologisch maaien en baggeren voor deelnemers van het Agrarisch Collectief. Zij hebben onderhoudspakketten met specifieke voorwaarden om het agrarisch natuurbeheer in de Krimpenerwaard te stimuleren.

Om de waterdiepte van de sloot beter te kunnen meten, kregen de aanwezigen na afloop een peilstok mee naar huis. Agrariërs die het boeren en baggeren op elkaar willen afstemmen, kunnen contact opnemen met het hoogheemraadschap. Voor meer informatie: www.hhsk.nl/regels/onderhoud-watergangen/baggeren#baggeragenda.

Samen bijna 4000 kilometer water onderhouden

In het gebied van de Krimpenerwaard ligt circa 4.000 kilometer aan water. De watergangen zorgen voor de aan- en afvoer van water en vervullen een bergende en ecologische functie. Om ervoor te zorgen dat het watersysteem goed blijft functioneren, is onderhoud van belang. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Maaien en baggeren zorgen ervoor dat een sloot niet langzaamaan dichtgroeit met planten en niet te ondiep wordt door de aanwas van bagger. Voldoende waterdiepte is nodig voor een goede doorstroming en belangrijk voor een gezonde waterkwaliteit. Om sloten op diepte te houden, is regelmatig baggeren essentieel.