Bestuursvergadering

Bestuursvergadering

Bestuursvergadering

Graag nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van het algemeen bestuur op woensdag 20 februari 2019 aanvang 14.00 uur.

De vergadering vindt plaats in het kantoor aan de Maasboulevard 123 in Rotterdam.

Agenda

A.1

Opening

A.2

Vaststelling agenda 20 februari 2019

Besluiten om agendapunt B.1 in een besloten vergadering te behandelen

A.3

Besluitenlijst verenigde vergadering 19 december 2018

A.4.

Benoemen leden stembureau

Bespreekstukken

B.1

Aanbeveling dijkgraaf (wordt ter vergadering uitgereikt)

Uiteenzetting procedure en bevindingen vertrouwenscommissie aanbeveling dijkgraaf met advies (wordt ter vergadering uitgereikt).

Ingelaste leespauze

B.2

Besluit aanbeveling dijkgraaf (wordt ter vergadering uitgereikt)

 

Rondvraag en sluiting