Natuurlijke waterstand in Bleiswijkse Zoom

30 maart 2023
In recreatiegebied Bleiswijkse Zoom in Lansingerland is natuurlijk peilbeheer onderdeel van een brede aanpak om de waterkwaliteit duurzaam te verbeteren.

Natuurlijk peilbeheer in dit gebied betekent dat voortaan vooral regenwater de plas aanvult met water.

Regen in plaats van Rotte

Voor deze aanpak hebben wij het peilbesluit voor de Bleiswijkse Zoom aangepast (een peilbesluit is een officieel vastgestelde afspraak over de waterstand). Het is de bedoeling dat voortaan vooral regenwater de plas aanvult. Hiervoor gebruiken wij geen water meer vanuit de naastgelegen Rotte. In dat water zit namelijk veel fosfaat, ofwel voedingstoffen waardoor blauwalgen kunnen groeien. Om het water in het recreatiegebied schoon en gezond te houden, wordt water vanuit de Rotte tegenwoordig omgeleid. Alleen als het water in de plas lager zakt dan 6 meter onder NAP vullen we de plas aan met zo min mogelijk Rotte-water. Zo zorgen we voor blijvend voldoende water voor vissen en andere waterdieren.

Behoud waterkwaliteit en zwemfunctie

Het natuurlijk peilbeheer is onderdeel van een brede aanpak om de waterkwaliteit van de Bleiswijkse Zoom duurzaam te verbeteren. In dit gebied voert het hoogheemraadschap het natuurlijk peilbeheer uit samen met Recreatieschap Rottemeren, de beheerder van het recreatiegebied. De periode tot het najaar van 2024 gebruiken we om te bepalen of de huidige inrichting van het gebied goed is, of dat aanpassing nodig is om de zwemfunctie te kunnen behouden. Ieder jaar vindt na afloop van het zwemseizoen (mei tot en met september) een evaluatie plaats.

Wat vindt u ervan?

Voor de jaarlijkse evaluatie komen ervaringen en bevindingen van zwemmers goed van pas. Daarom nodigen we gebruikers van zwemplas Bleiswijkse Zoom uit, om aan te geven wat hun vragen en opmerkingen zijn. Dit kan via het contactformulier op onze website.