Betrekken voorland: Extra waterveiligheid bij lagere versterkingskosten dijk

Betrekken voorland: Extra waterveiligheid bij lagere versterkingskosten dijk

Erik Wagener (rechts), directeur HWBP, die onze Handreiking Voorland in ontvangst neemt van onze dagelijks bestuurder Paul van den Eijnden (links)

Als we het land tussen de teen van de dijk en het buitenwater betrekken bij de sterkteberekening van een dijk, dan is die veel sterker dan we dachten. Als een waterschap dit zogenaamde voorland meerekent, kan dat onnodige dijkversterkingen voorkomen.

Of ze kunnen veel minder ingrijpend (en dus goedkoper) worden uitgevoerd. Dat is de uitkomst van de vandaag gepresenteerde Handreiking Voorland van de Projectoverstijgende Verkenning Voorlanden van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

“De maatschappelijke winst is groot”, stelt Paul van den Eijnden bij de presentatie van de Handreiking op de Dijkwerkersdag op 11 april in Rotterdam. Van den Eijnden is dagelijks bestuurder van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en voorzitter van de stuurgroep Voorlanden. “Een snelle rekensom laat zien dat we tussen nu en 2050 minimaal een half miljard euro kunnen besparen als we besluiten voorlanden stelselmatig mee te nemen. Dit is nog afgezien van de vermeden maatschappelijke kosten van onbereikbare bedrijven, overlast voor omwonenden en schade aan karakteristieke landschappen.”

“Daarnaast zou het goed zijn als we de dijkversterkingen slimmer met de natuuropgave in het voorland kunnen combineren“, zegt Goos den Hartog. Den Hartog is Heemraad bij Waterschap Rivierenland. “Het is simpel, binnendijks is nauwelijks ruimte, in het voorland wel, maar daar ligt veel tegenstrijdig beleid en compensatieverplichtingen.”

De uitgebreide handreiking loodst de dijkbeheerders in heel Nederland langs de juridische, technische en financiële uitdagingen bij het betrekken van voorlanden bij de sterkte van een dijk. Daarnaast doet de handreiking enkele aanbevelingen voor de toekomst zodat het nog aantrekkelijker wordt voorland altijd mee te rekenen, en meer als integraal onderdeel van de dijk te zien.

De handreiking is beschikbaar gesteld voor dijkbeheerders en belanghebbenden die willen besparen op dijkversterkingskosten. Hij is te vinden op www.povvoorlanden.nl.