'Big Brown Data': ons waterschap werkt mee aan rioolwateronderzoek

'Big Brown Data': ons waterschap werkt mee aan rioolwateronderzoek

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bezocht vandaag een rioolwaterzuivering in Leiden. Aanleiding is de bestuursovereenkomst voor langjarig rioolwateronderzoek. Die maakt het mogelijk dat het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en daarnaast ook andere waterschappen en waterlaboratoria, kennisinstelling STOWA en het RIVM de komende vijf jaar het rioolwater nog intensiever onderzoeken op onder meer sporen van het coronavirus.

De metingen zijn een belangrijke aanvulling op de andere onderzoeken voor COVID-19 en daarom heeft minister De Jonge besloten het programma te verlengen en verder uit te breiden. Het ministerie van VWS betaalt de aanleg van de meetinfrastructuur en de dagelijkse bemonsteringen voor de komende vijf jaar.

Big brown data

Martin van der Spek, hoogheemraad: “Wij vinden het mooi om op deze manier een bijdrage te leveren aan de bestrijding van het virus. Rioolwater heeft veel potentie. Wij zien het niet als een restproduct maar als een bron van energie én informatie. Wij zetten ons volop in om te helpen deze ‘big brown data’ te ontsluiten.”

Dagelijkse bemonstering

Het rioolwateronderzoek is in korte tijd flink uitgebreid naar alle 314 rioolwaterzuiveringsinstallaties, waaronder al onze 9 zuiveringen. Nu wordt het rioolwater van alle ruim 17 miljoen mensen in Nederland onderzocht. Op dit moment neemt 75% van de rioolwaterzuiveringsinstallaties twee of meer monsters per week. Op onze zuiveringen worden nu 3 maal per week monsters genomen. We zijn de laatste stappen aan het zetten om naar dagelijkse bemonsteringen te gaan.

Samenwerking

Het werkbezoek van minister De Jonge vond plaats bij de rioolwaterzuivering Leiden Zuidwest en het waterlaboratorium Aquon. De waterschappen en de waterlaboratoria nemen de monsters uit het rioolwater en stellen deze beschikbaar aan het RIVM. STOWA, het kenniscentrum van de waterschappen, helpt om de benodigde gegevens goed in beeld te krijgen. Het RIVM doet de analyse van de monsters en interpretatie van de gegevens, die terug te vinden zijn op het Dashboard coronavirus.