Blauwalg in de Krimpenerwaard

Blauwalg in de Krimpenerwaard

Blauwalg

In heel de Krimpenerwaard kan blauwalg in het oppervlaktewater voorkomen. We hebben op dit moment op verschillende plaatsen blauwalgen waargenomen. Hoe lang dit kan duren, is op dit moment nog niet bekend. We verwachten dat deze situatie langere tijd zal aanhouden.

Waar moet u rekening mee houden?

Blauwalgen kleuren het water groen en kunnen een drijflaag op het water vormen. De drijvende algen kunnen er uit zien als groenblauwe slierten op het water. Sommige blauwalgen die in de Krimpenerwaard voorkomen, kunnen giftige stoffen vormen en afgeven. Daarom is het niet verstandig om in dit water te zwemmen, ook honden/huisdieren niet te laten zwemmen en dieren (vee) niet van het water te laten drinken. Slootwater gebruiken als sproeiwater voor de (moes)tuin wordt ook ontraden. Gebruik hiervoor liever regenwater uit de ton of kraanwater. Water met blauwalg kan leiden tot stankoverlast en sterfte van watervogels en vissen.

Verspreiding tegengaan

Het hoogheemraadschap probeert de verspreiding van de blauwalgen door aan- en afvoer van water zo veel mogelijk tegen te gaan. Soms wordt lokaal water via een andere route aangevoerd wanneer dit mogelijk is. Daarvoor onderzoeken we de ontwikkeling en verspreiding van de blauwalgen en voeren metingen uit.

U kunt ons helpen

Blauwalg kan overal in de Krimpenerwaard voorkomen. Komt u het tegen? Neemt u dan een foto en mail het met de locatie naar . U kunt ook altijd ons meldingsformulier op de website invullen. Bellen mag natuurlijk ook, via telefoonnummer 010 45 37 200.

Heeft u vragen?

Lees hier de antwoorden op veel gestelde vragen over blauwalg.