Blauwalg weer zoals gebruikelijk

Blauwalg weer zoals gebruikelijk

Sloten Krimpenerwaard

De hoeveelheid blauwalg in de Krimpenerwaard is sinds vorige week sterk afgenomen. Het hoogheemraadschap heeft geen drijflagen meer geconstateerd.

Alle genomen monsters hadden gebruikelijke concentraties. Lokaal kan blauwalg altijd in het water aanwezig zijn. U kunt de blauwalgen herkennen aan een groen-blauwe troebeling van het water.

De vele regenval van vorige week heeft op sommige plaatsen geleid tot riooloverstorten. Het vervuilde water kan in de sloten terechtkomen. Bij zonnig weer kan hierdoor de blauwalg in deze sloten groeien.

Het hoogheemraadschap blijft de ontwikkeling van de blauwalgen in de gaten houden. Als de temperatuur snel stijgt, kan de hoeveelheid blauwalg vlug weer toenemen. We voeren metingen uit en waar dat nodig is, nemen we nog steeds maatregelen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat we het water via andere sloten laten stromen. Op andere plekken passen we het waterpeil aan.

Blijf blauwalg melden

Blauwalg kan gaan stinken en vissterfte veroorzaken. Als u dit constateert, kunt u hiervan melding doen bij klanteninformatie via het meldingsformulier op de website of via telefoonnummer 010 45 37 200.

Heeft u vragen over uw gezondheid dan kunt u contact opnemen met de GGD via 088- 308 33 22 of kijk op de website van de GGD.

Veelgestelde vragen

Bekijk de veelgestelde vragen over blauwalg