Campagne waterschapsverkiezingen van start

Campagne waterschapsverkiezingen van start

Op waterexcursie in de verkiezingstram De landelijke campagne voor de waterschapsverkiezingen op 20 maart is van start. Waarnemende dijkgraven de heren Cok Sas van waterschap Hollandse Delta en Toon van der Klugt van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard hebben daarom de regionale pers mee op tramexcursie genomen langs bijzondere Rotterdamse waterwerken. Tijdens de tramrit gaven zij ook uitleg over de waterschapsverkiezingen en de rol van het bestuur

Ruimte voor water
Vanaf Carnisselande reed de tram (lijn 25) langs een groot aantal belangrijke waterwerken en over een aantal dijken, zoals de Middeldijk en de Brielselaan. Omdat al het land onder de zeespiegel ligt zorgen die dijken ervoor dat we in Rotterdam kunnen wonen, werken en recreëren. De waterschappen beheren en onderhouden die dijken.
Een groot deel van de tramroute (haltes Vrijenburg, Vrijenburgerbos en Langenhorst) voert langs de 13 kilometer lange Blauwe Verbinding. Deze verbinding is een antwoord op de klimaatverandering. In periode van grote droogte zoals afgelopen zomer zorgt deze verbinding ervoor dat we goed zoet water vanuit de Oude Maas naar het Zuiderpark kunnen laten stromen. Dit omdat we dan het verzilte water uit de Nieuwe Waterweg niet meer kunnen gebruiken. Voor perioden van grote regenbuien is er meer ruimte om dit regenwater op te vangen en te bufferen, zodat water minder snel op straat blijft liggen. En door de samenwerking met de gemeente is de route ook recreatief interessant met onder andere mogelijkheden om te kanoën.
Bij de halte Vrijenburgerbos is de Pendrechtse molen zien. Deze molen zorgt er mede voor dat het water in de recreatieplas in beweging blijft en daardoor de betere waterkwaliteit vasthoudt.

Waterberging onder de grond
Vervolgens reed de tram over de Erasmusbrug het gebied van Schieland en de Krimpenerwaard binnen. Toon van der Klugt schetste eerst op hoofdlijnen dat we in Rotterdam veel meer ruimte voor water nodig hebben om piekbuien op te kunnen vangen en af te voeren. Daarvoor moet meer dan 10% van de stad uit oppervlaktewater bestaan. Terwijl er in Rotterdam nu minder dan 2% open water is. We benutten daarom zo slim mogelijk alle kansen die zich voordoen om waterbergingen in dit dichtbebouwde gebied aan te leggen. Rotterdam is daarin al een voorbeeldstad in Europa geworden.
De tram reed langs de Coolsingel, hier wordt -door bemoeienis van het waterschapsbestuur- op dit moment een infiltratiesysteem voor overtollig water onder de grond aangelegd. “Een soort singel, onder de Coolsingel”, aldus Van der Klugt. Vervolgens reden zij langs de Westersingel, deze dient ook als waterberging en de Museumpark waterberging, Westersingel fungeert als berging, die bij hevige neerslag tijdelijk water uit het riool kan opslaan, waardoor riooloverstorten op straat fors verminderd zijn.

Parkeerplaatsen voor water
De Kruisplein waterberging bij het Centraal Station ligt in het verlengde van de Westersingel: bovenop de ondergrondse parkeergarage kunnen we tijdelijk water parkeren bij hevige neerslag. “Dit ziet niemand, toch aardig om te vertellen dat mensen eigenlijk over een waterberging lopen wanneer zij via het Centraal Station de stad in lopen. Heel het Centraal Station is overigens afgekoppeld van de riolering, zodat het hemelwater niet voor overlast in de riolering kan zorgen en op straat komt te staan. In plaats daarvan stroomt het nu via aparte goten op de singel.

Waterberging ‘in de lucht’

Vlak voordat we uitstapten bij halte Schiekade kwamen we langs het Schieblokgebouw, waar in samenwerking met andere partijen een groot groen dak is aangelegd: de Dakakker van het Mileucentrum. Hier kan men bij eetcafé ‘Op het Dak’ ook terecht voor een lekkere lunch of een kopje koffie. Bovenop het dak van dit café ligt een innovatieve slimme waterberging, het SlimDak. “Groene daken fungeren als een spons om regenwater tijdelijk vast te houden en zorgen in droge en warme periodes voor extra verkoeling. Het SlimDak kan veel meer water opslaan dan een gewoon groen dak.

Waterberging in de openbare ruimte
We stapten uit bij het grootste waterplein van Rotterdam, het Benthemplein. Dit plein ligt midden in de stad en dient meerdere belangen: het is een schoolplein, recreatie-, sportplein en een waterberging in een buurt met een van de grotere stedelijke wateropgaven van Rotterdam. “De buurt helpt en denkt ook actief met de gemeente en ons mee om de Agniesebuurt klimaatbestendig te maken voor de toekomst. Een mooi voorbeeld hiervan is de ZOHO regentuin met de ZOHO regenopvang-letters bij de Hofbogen, deze slimme regentonnen werken op zonne-energie en geven in drogere periodes water af aan de tuin. Zo komt er weer ruimte in de tonnen om piekbuien op te vangen.” 

Er valt 20 maart zeker wat te kiezen

De excursie eindigde bij onze eigen verkiezingstram met ludieke afbeeldingen die ons waterschapswerk raken. “Je kunt nu zowel buiten als op de tram ons werkveld zien,” aldus Van der Klugt. Hij roept iedereen op om te gaan stemmen tijdens de waterschapsverkiezingen op 20 maart. Volgens hem valt er zeker wat te kiezen. “Moet het wat goedkoper en mag er dan af en toe water op straat staan? Vindt u het erg wat meer te moeten betalen voor een mooie waterrijke leefomgeving of voor duurzame oplossingen? U als kiezer mag het zeggen.” Op onze webpagina  www.hhsk.nl/verkiezingen kunt u onze stemhulp te raadplegen, die helpt de partij te vinden die uw belangen of visie het best vertegenwoordigt. Via deze site kunt u ook hun verkiezingsprogramma’s vinden en de personen op wie u 20 maart uw stem kunt uitbrengen.

Ook een ritje in onze verkiezingstram?

Tijdens de start van onze verkiezingscampagne reed onze verkiezingstram op lijn 25 Carnisselande-Schiebroek. Deze route voert langs de hierboven beschreven waterprojecten. Onze tram rijdt alleen niet altijd op deze lijn. U kunt hem tracken via www.ovzoeker.nl met voertuignummer 2114.