Coalitie en dagelijks bestuur een stap verder

De formateur Hans Bongers (Water Natuurlijk) voert op dit moment gesprekken met de potentiële coalitiepartners: Water Natuurlijk, Bedrijven, VVD en SGP-ChristenUnie.

Deze vier partijen gaan de komende periode een programma op hoofdlijnen opstellen. Met deze vier partijen kan een goede verhouding van aandacht voor stad en platteland worden gerealiseerd. De verwachting is dat in mei een nieuw college kan worden geïnstalleerd.