De stenen langs de Groenendijk in Klein Hitland in Nieuwerkerk aan den IJssel worden opnieuw gezet

8 juni 2023
Uit onderzoek is gebleken dat dit nodig is. De steenglooiing, zoals wij dat noemen, maakt deel uit van de dijk en beschermt deze tegen de golven.

De werkzaamheden beginnen op 19 juni en duren tot 12 augustus 2023

Wat gaat er gebeuren?

De werkzaamheden worden uitgevoerd door een ambachtelijk steenzetbedrijf. Dit betekent dat de werknemers de stenen met de hand op de juiste plek plaatsen.

De oude stenen worden weggehaald, vervolgens wordt de dijk aangevuld met klei. Dan worden de oude stenen teruggeplaatst met daarboven een strook met grasbetontegels. Daarna wordt de grond weer ingezaaid met gras en enige tijd later ligt de dijk er weer mooi en stevig bij.