Denk mee: aanpassing peilbesluit Binnenwegsepolder

14 september 2023
We gaan aan de slag om het peilbesluit van de Binnenwegse polder in Zoetermeer te actualiseren.

Daarbij kijken we of de vastgestelde waterhoogtes nog goed zijn. Heeft u zaken waar we rekening mee moeten houden of wilt u meedenken? Mail naar peilbesluiten@hhsk.nl of bel met Maria Rosendal via 010 45 37 200.

In het peilbesluit staat beschreven hoe hoog het water in de plassen en sloten moet zijn.

De Binnenwegse polder bestaat grotendeels uit stedelijk gebied van Zoetermeer. De polder bevat Zoetermeer-Dorp, de woonwijken Rokkeveen en Oosterheem en enkele industrieterreinen, waaronder Lansinghage en Prisma-Noord. De polder wordt van oost naar west doorsneden door rijksweg A12 en de spoorlijn Gouda-Den Haag. Aan de oostzijde wordt de polder doorsneden door de hogesnelheidsspoorlijn HSL.

Bekijk het peilbesluit dat op dit moment geldt