Dijkgraaf Toon van der Klugt bij presentaties van leerlingen basisschool De Wonderwind

16 februari 2023
Het hele land ophogen. Nieuwe eilanden of drijvende woonwijken. Grotere dijken vol windmolens en zonnepanelen?

Zo’n 50 leerlingen van basisschool De Wonderwind in Capelle aan den IJssel bedachten allerlei ideeën voor allerlei watervraagstukken. Dijkgraaf Toon van der Klugt en hoofdingenieur-directeur Theo van de Gazelle van Rijkswaterstaat gingen erover met de leerlingen in gesprek.

‘Johan van Veen in de dop’

Basisschool De Wonderwind startte het waterproject ‘Johan van Veen in de dop’ op 1 februari met een watersnoodwandeling en bezoek aan de Hollandsche IJsselkering. Leerlingen sjouwden met zandzakken bij het standbeeld van Johan van Veen in Capelle aan den IJssel en herdachten zo de watersnoodramp van 1953. Verder kregen ze afgelopen weken nog extra waterlessen met allerlei proeven en workshops over water. Op donderdag 16 februari was de afsluiting van het waterproject en presenteerden ze hun ideeën aan diverse waterbestuurders en -experts. Na hun presentaties kregen ze een allemaal een ‘Oorkonde Nieuwe Watermeester’ uitgereikt.

Waterbewust

Leerlingen hebben zich verdiept in onderwerpen als dijken, bodemdaling, zeespiegelstijging, vervuiling, Hollandsche IJsselkering en overstroming. Enkele ideeën die leerlingen bijvoorbeeld hadden bedacht:

  • Hoge boetes tegen het achterlaten van afval in of bij het water
  • Een stalen constructie in de bodem tegen bodemdaling
  • Nieuwe sluizen en hogere dijken en dammen
  • Voorlichting over waarom schoon water zo belangrijk is

Dijkgraaf Toon van der Klugt complimenteerde de leerlingen: “Mooi om jullie enthousiasme te zien. En al die goede en soms originele ideeën die jullie bedacht hebben. Jullie zijn echt waterbewust geworden, zoals we dat noemen. Ik denk dat jullie ook je ouders hier nu wat van kunnen leren. Misschien kunnen jullie hen alvast aanmoedigen om op 15 maart te gaan stemmen!”

Samenwerkingspartners

Dit educatieproject bij De Wonderwind is uitgevoerd door Stichting de Blauwe Lijn en de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel, in samenwerking met het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Gemeente Capelle aan den IJssel.