Droogteperiode goed afgesloten

21 oktober 2022
Afgelopen zomer was erg droog. We hebben veel matregelen getroffen, dat heeft veel van onze organisatie gevraagd.

Maandag 17 oktober sloten de betrokken medewerkers de droogteperiode af. Tijdens deze bijeenkomst blikte dijkgraaf Toon van der Klugt terug op deze periode.

Wat hebben we gedaan?

Als waterschap bufferden we water en controleerden we de kades in het gebied. In overleg met andere waterschappen lieten we zoet water in via de klimaatbestendige wateraanvoer en de waterdoorvoer Krimpenerwaard. We konden voor voldoende zoetwater zorgen waardoor er geen beregeningsverbod nodig was. Goed voorbereid, maar al met al meer dan vier maanden veel extra inzet op droogtebestrijding. In de periode dat veel mensen en ook onze medewerkers van welverdiende vakantie genoten, moesten anderzijds veel medewerkers vol aan de bak. In ons gebied kwam veel waardering vanuit de agrarische sector. Ook het bestuur was zeer te spreken over de resultaten. De dijkgraaf geeft de organisatie complimenten voor de professionaliteit hoe tot voor kort onbekende droogtecrises al flink in het normale werk blijkt opgenomen.