Duik in onze open data

25 mei 2023
Schieland en de Krimpenerwaard beschikt sinds kort over een open dataportaal met vrij beschikbare geografische data.

In het open dataportaal vindt u datasets, kaarten en apps op één plek. Deze kunt u bekijken, gebruiken en eventueel ook downloaden voor het gebruik in uw eigen systemen. Zo vindt u er leggers waarin staat aan welke eisen bijvoorbeeld het onderhoud van dijken en sloten moet voldoen en wie daar verantwoordelijk voor is.

In het open dataportaal zijn alle kaarten van het waterschap (zoals de leggerkaarten, actuele meetgegevens, vismigratieroutes en -gegevens) op een laagdrempelige en overzichtelijke manier te vinden. Zo weet u welke gegevens het hoogheemraadschap beschikbaar stelt en hoe u de gegevens kunnen gebruiken.

Deze data is vrij beschikbaar voor inwoners, bedrijven, overheden en andere organisaties.

https://opendata-hhsk.hub.arcgis.com/