Ecologische doelen voor alle wateren in beeld

1 juli 2021
Voor veel van de grotere wateren in ons gebied heeft het hoogheemraadschap vorig jaar de ecologische doelen concreet gemaakt. Nu is dat ook gebeurd voor de rest van de wateren.

Met deze informatie adviseert het hoogheemraadschap de Provincie Zuid-Holland. Later dit jaar bepaalt de provincie de regionale waterkwaliteitsdoelen voor 2022-2027.

Waterleven

Het hoogheemraadschap beheert ongeveer 6.000 kilometer water aan sloten, singels, plassen en vaarten. Al dat water is een leefgebied voor allerlei dieren en planten. Ofwel, de ecologie van het water. De ecologische kwaliteit van het water hangt af van verschillende zaken. Bijvoorbeeld: hoe diep het water is, hoe schoon het water is, hoe snel het water stroomt en hoe de oever eruitziet. Daardoor komen in de ene sloot andere planten en dieren voor dan in een andere sloot.

Doelen verschillen per gebied

Om voor de verschillende wateren natuurdoelen te benoemen, is het hoogheemraadschap uitgegaan van de huidige ecologische waterkwaliteit in het gebied. Daarbij is vooral gekeken naar de water- en oeverplanten. Die zijn eenvoudig te meten en zeggen veel over al het waterleven. Daarna zijn de mogelijkheden bekeken om de waterkwaliteit verder te kunnen verbeteren. In een stadse omgeving zijn die mogelijkheden anders dan bijvoorbeeld in een natuurgebied. Daarmee zijn dus ook de ecologische doelen verschillend.

Meten is weten

Ieder jaar maakt het hoogheemraadschap een verslag over de kwaliteit van het water. In de jaarlijkse waterkwaliteitsrapportage wordt de actuele toestand van het water vergeleken met deze ecologische doelen. Meer informatie over de waterkwaliteit en ecologische doelen in Schieland en de Krimpenerwaard staat op de website https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/actueel/actuele-metingen-waterstanden-en-waterkwaliteit/