Eerste ronde natuurvriendelijk maaien dijken klaar

Eerste ronde natuurvriendelijk maaien dijken klaar

Gefaseerd maaien

De eerste maaironde van onze dijken is klaar. Half mei zijn we hiermee begonnen. In de eerste maaironde is alleen de bovenste helft van het dijktalud gemaaid. Soms is niet alleen het talud aan de rivierkant van de dijk gemaaid, maar ook dat aan de binnenzijde als daar ruimte genoeg voor was.

Daar waar het binnentalud te gering was, hebben we het gehele binnentalud gemaaid. Bv. aan het Veerstalblok en langs de Lekdijk.

Hierdoor krijgen bloemen, planten, vogels en insecten meer kans om zich te ontwikkelen. Er ontstaan bloemrijkere dijken en insecten kunnen zich verplaatsen naar het gras, dat nog niet is gemaaid. Het resultaat: steeds meer verschillende dier- en plantensoorten op de dijk.

Door natuurvriendelijk te maaien, verwachten we ook een sterkere grasmat te bereiken. Een sterke grasmat is belangrijk voor onze dijken (en waterveiligheid).

Tweede ronde van start

Half juni is de tweede maaironde begonnen. Hierbij maaien we de onderste helft van het talud. Bij diverse plantensoorten heeft dan zaadontwikkeling kunnen plaatsvinden, die zich heeft kunnen verspreiden. Bij de eerste maaibeurt is waar mogelijk golvend/glooiend gemaaid, zodat er op het bovenste deel van het talud hoeken zijn ontstaan waar vlinders en insecten kunnen schuilen en ook voldoende voedsel kunnen vinden.

Meer informatie? Kijk op www.hhsk.nl/regels/maaien.