Energie uit zon, vanaf daken en grond

Energie uit zon, vanaf daken en grond

Zonnepanelen op de grond

Schieland en de Krimpenerwaard heeft op de daken van de zuiveringen Groenedijk in Capelle aan den IJssel en Kortenoord in Nieuwerkerk aan den IJssel zonnepanelen geplaatst. En we pakken door. De komende tijd gaan we zonnepanelen plaatsen op de daken van de zuivering Kralingseveer en op het dak van ons hoofdkantoor aan de Maasboulevard in Rotterdam.

Daarnaast komen er in 2021 ook zonnepanelen op de grond bij de zuiveringen Groenedijk, Kralingseveer en De Groote Zaag.

De opgewekte energie gaan wij gebruiken in onze eigen zuiveringsprocessen. In 2021 gaan wij met deze zonnepanelen 3.225.000 kWh opwekken; dat is te vergelijken met het jaarlijkse energieverbruik van ongeveer 1.025 huishoudens.

REKENING HOUDEN MET MENS EN NATUUR
We denken goed na over het nuttig gebruiken van de ruimte en ook dubbel ruimtegebruik. Ook plaatsen we zonnepanelen op gebouwen die geen functie meer hebben of op grond die nergens anders voor geschikt is. Bij het project wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van hergebruikte materialen en er mag alleen oplaadbaar gereedschap worden gebruikt. Daarnaast zetten we op deze locaties hoog in op verschillende soorten planten en dieren en geven we de natuur een extra puls. Ook worden er mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het project ingezet.

DUURZAAM WATERSCHAP
Door het plaatsen van deze zonnepanelen draagt deze investering bij aan het behalen van de duurzame doelen die het waterschap voor zichzelf heeft gesteld én sluit het aan bij de ambitie van het bestuur om in 2025 energieneutraal te zijn. Het waterschap werkt met de Aanpak Duurzaam Grond- Water- en Wegenbouw (GWW). Dat helpt ons om in alle projecten structureel aandacht te besteden aan thema’s als energie, klimaat, natuur, circulair werken en het verminderen van CO2-uitstoot.