Erepenning voor algemeen bestuurder Wim Boer

30 maart 2023
Tijdens de laatste vergadering van het zittende algemeen bestuur kreeg Wim Boer een erepenning van verdienste overhandigd door dijkgraaf Toon van der Klugt.

Hij kreeg deze erepenning voor zijn jarenlange inzet voor het waterschap als algemeen bestuurslid namens de agrarische sector en het platteland. Hij werd al in 1999 benoemd als vv-lid en heeft sindsdien de belangen van zijn achterban vertegenwoordigd in het algemeen bestuur. Wim Boer komt niet meer terug in de nieuwe verenigde vergadering van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Erepenning

De Erepenning die Wim Boer overhandigd kreeg, is een waarderingsteken van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, dat wordt uitgereikt aan personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. De heer Boer is het eerste lid van het algemeen bestuur (die geen hoogheemraad was) die de erepenning heeft ontvangen. De erepenning is slechts zes keer eerder uitgereikt en nu is het de eerste keer dat een algemeen bestuurslid de erepenning ontvangt.