Geen last van droogte door regenval

31 juli 2023
De komende dagen blijft het flink regenen. Hierdoor hebben we geen last van droogte en verzilting (zout water) in ons gebied.

In de afgelopen weken hebben we een deel van ons watersysteem (het gebied tussen Rotterdam en Zoetermeer) voor een gedeelte via alternatieve routes van water voorzien. Daar is nu geen sprake meer van. Door de regen is er nauwelijks water nodig.

Als er toch water nodig is, is er voldoende zoet genoeg inlaatwater vanuit de rivieren beschikbaar. Door de sterk gestegen afvoer van de Rijn zijn er geen risico’s op verzilting (zout worden) van het rivierwater bij onze inlaatpunten.

We hebben geen zoet water nodig vanuit omliggende waterschappen via de zogenaamde klimaatbestendige wateraanvoer (KWA) van de West-Nederlandse waterbeheerders.

Hoe vangen we de regen op?

We zorgen dat ons gebied voldoende ruimte heeft om regenwater op te slaan. Dat is ook goed voor de waterkwaliteit. We vermijden dat er schade ontstaat door te hoge waterstanden. Daarom pompen deze week sommige van onze (ruim honderd) gemalen af en toe overtollig water weg.