Geen water uit sloten en plassen gebruiken voor aardappel- en tomatenplanten

5 juli 2023
Net als in veel andere plekken in Nederland mag in een deel van ons gebied momenteel geen oppervlaktewater worden gebruikt voor aardappel- en tomatenplanten.

Dit verbod is onlangs afgekondigd door de NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en geldt voor bepaalde gebieden in Nederland. Op de kaart beregeningsverbod bruinrot‌ (pdf, 2,3 MB) staat in blauw aangegeven voor welke gebieden in Schieland en de Krimpenerwaard de maatregel geldt.

Plantenziekte voorkomen

Met het beregeningsverbod wil de NVWA voorkomen dat planten bruinrot krijgen. Bruinrot is een plantenziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie (ralstonia) die in oppervlakte water kan zitten. De bacterie vormt geen gevaar voor de volksgezondheid; wel moeten besmette planten worden vernietigd.

Jaarlijks onderzoek

Ieder jaar laat de NVWA onderzoek uitvoeren, om te bepalen waar de bruinrotbacterie voorkomt. De gebieden waar de bacterie wordt aangetroffen, worden afgebakend. De begrenzing wordt bepaald op basis van informatie van waterschappen over stroomrichtingen en afwatering van gebieden. In de gebieden waar de bruinrotbacterie voorkomt, legt de NVWA een verbod op het gebruik van het water voor de teelt van aardappelen en tomaten.