Geuroverlast op de zuivering Kralingseveer

Geuroverlast op de zuivering Kralingseveer

Bij onze afvalwaterzuivering Kralingseveer is geuroverlast ontstaan. Omwonenden hebben de afgelopen tijd geuroverlast kunnen ervaren.

-UPDATE-
19-02-2019
Maandag 17 februari is de Themista-installatie leeggehaald en gevuld met water. Dit blijft voorlopig zo en daarmee is een belangrijke potentiële bron van de geuroverlast uitgeschakeld. Met de geurspecialist zijn afspraken ingepland om rookproeven te doen. Met deze proeven neemt de kans toe om de bron van de overlast te achterhalen. De geurspecialist zal niet alleen de Themista-installatie onderzoeken, ook andere mogelijke bronnen worden meegenomen. Met de ontwerper van Themista, Royal HaskoningDHV, is afgesproken dat het onderzoek en de maatregelen voor het verhelpen van  de geuroverlast eerst worden uitgevoerd voordat de Themista-installatie weer aan mag.
We nemen na het vinden van de bron zo snel mogelijk maatregelen om de overlast weg te nemen. Tot die tijd is er nog kans op geuroverlast.

-UPDATE- 
11-02-2020
Woensdag 12  februari komt een geurspecialist naar de zuivering Kralingseveer voor onderzoek. De geurspecialist gaat rookproeven doen om te achterhalen waar de Themista-installatie lekt. Verder wordt er gekeken of er geur uit de slibbuffer of de luchtafzuiging komt.  Volgende week zit de testfase van de nieuwe installatie erop, wordt deze tijdelijk stilgelegd en volgen er meer onderzoeken.

De geuroverlast wordt veroorzaakt door een nieuw installatieonderdeel dat op 15 januari in gebruik is genomen. We werken hard om het probleem op te lossen en hebben diverse maatregelen genomen.  

Hoe is dit ontstaan?

Wij zijn op de waterzuivering onze nieuwe installatie, Themista, aan het testen. Met deze installatie gaan we in 2020 meer energie opwekken uit slib. Na het zuiveren van rioolwater blijven er twee producten over; schoon water en slib. Het schone water gaat terug de natuur in. Van het slib maken wij energie. Dit doen wij door het slib te vergisten. Bij de vergisting komt biogas vrij die we omzetten in energie om zo de hele zuivering van stroom te voorzien.

Zuiveringsslib kan geuroverlast veroorzaken. Daarom zijn de onderdelen waarin het slib verwerkt en opgeslagen wordt zo ontworpen dat er geen geur kan vrijkomen. Tijdens het testen kwamen we erachter dat er toch geur kon ontsnappen. Samen met de ontwerper van de installatie, RoyalHaskoningDHV, maken we het proces weer geurdicht.

Nog steeds overlast?

Mocht u nog overlast ervaren dan kunt u dat melden bij ons of bij de DCMR (Milieudienst Rijnmond)  via onderstaande telefoonnummers of via de website. 
HHSK,  via de website www.hhsk.nl/melding of telefonisch 010 – 45 37 200.   
DCMR, via de website www.dcmr.nl of telefonisch Meldkamerkamer Milieumeldingen 0888 -  333 555

Maandag 17 februari is de Themista installatie leeg gehaald en gevuld met water. Deze situatie blijft voorlopig zo en daarmee is een belangrijke potentiele bron van de geuroverlast uitgeschakeld. Met de geurspecialist zijn afspraken ingepland om rookproeven te doen. Met deze proeven neemt de kans toe om de bron van de overlast te achterhalen. De geurspecilaist zal niet alleen de Themista installatie onderzoeken. Ook andere mogelijke bronnen worden meegenomen. Met de ontwerpen van Themista, Royal Haskoning DHV, is afgesproken dat het onderzoek en de maatregelen voor het verhelpen van  de geuroverlast eert worden uitgevoerd voor de Themista installatie weer aan mag.

 

In het slechts geval kan er de komende tijd nog geuroverlast zijn. We nemen na het vinden van de bron zo snel mogelijk maatregelen om de overlast weg te nemen.