Geuroverlast op de zuivering Kralingseveer

Geuroverlast op de zuivering Kralingseveer

Op vrijdag 15 januari is geuroverlast ontstaan bij onze afvalwaterzuivering Kralingseveer. Omwonende hebben de afgelopen twee weken geuroverlast kunnen ervaren.

-UPDATE- 
11-02-2020
Woensdag 12  februari komt een geurspecialist naar de zuivering Kralingseveer voor onderzoek. De geurspecialist gaat rookproeven doen om te achterhalen waar de Themista-installatie lekt. Verder wordt er gekeken of er geur uit de slibbuffer of de luchtafzuiging komt.  

De geuroverlast wordt veroorzaakt door een nieuw installatieonderdeel dat op 15 januari in gebruik is genomen. We werken hard om het probleem op te lossen en hebben diverse maatregelen genomen. Naar verwachting is de overlast vanaf vrijdag 31 januari volledig verholpen. 

HOE IS DIT ONTSTAAN?

Wij zijn op de waterzuivering onze nieuwe installatie, Themista, aan het testen. Met deze installatie gaan we in 2020 meer energie opwekken uit slib. Na het zuiveren van rioolwater blijven er twee producten over; schoon water en slib. Het schone water gaat terug de natuur in. Van het slib maken wij energie. Dit doen wij door het slib te vergisten. Bij de vergisting komt biogas vrij die we omzetten in energie om zo de hele zuivering van stroom te voorzien.

Zuiveringsslib kan geuroverlast veroorzaken. Daarom zijn de onderdelen waarin het slib verwerkt en opgeslagen wordt zo ontworpen dat er geen geur kan vrijkomen. Tijdens het testen kwamen we erachter dat er toch geur kon ontsnappen. Samen met de ontwerper van de installatie, RoyalHaskoningDHV, maken we het proces weer geurdicht.

NOG STEEDS OVERLAST?

Mocht u nog overlast ervaren dan kunt u dat melden bij ons of bij de DCMR (Milieudienst Rijnmond)  via onderstaande telefoonnummers of via de website. 
HHSK,  via de website www.hhsk.nl/melding of telefonisch 010 – 45 37 200.   
DCMR, via de website www.dcmr.nl of telefonisch Meldkamer Milieumeldingen 0888 -  333 555