Goede waterkwaliteit in plasdrasgebied Eendragtspolder behouden

18 juli 2023
In het plasdrasgebied van de Eendragtspolder proberen we de goede waterkwaliteit te behouden door dit gebied niet aan te vullen met ander water.

Dit is ook in het belang van de (water)dieren en -planten die er leven en groeien.

Door droogte staat het water laag in het plasdrasgebied van de Eendragtspolder in het Rottemerengebied. Als regen de waterstand niet aanvult, komt het water hier lager te staan dan het afgesproken peil. Dat kan hier geen kwaad. Om de goede waterkwaliteit te behouden, kiezen we ervoor om dit gebied nu niet aan te vullen met water uit een andere polder. Voor de toestand van het water en alles wat hier groeit en bloeit, is het beter dat regenwater de waterstand op natuurlijke wijze aanvult.

Plasdrasgebied fijn voor weidevogels en trekvogels

In een plasdrasgebied schommelt de waterstand door de seizoenen heen. In natte perioden ziet het eruit als een watervlakte en in droge perioden als een grasland. Plasdrasgebieden trekken weidevogels zoals grutto’s, kieviten, scholeksters, enzovoort. Deze vogels kunnen hier goed hun voedsel vinden doordat -in natte perioden- de bodem zacht en modderig is. Daarbij worden ze niet gestoord door natuurlijke vijanden voor wie het drassige gebied niet makkelijk toegankelijk is. Voor veel trekvogels is het plasdrasgebied in de Eendragtspolder een rustplaats.