Groot onderhoud aan gemaal Tweede Blok in Waddinxveen

Groot onderhoud aan gemaal Tweede Blok in Waddinxveen

Impressie van het gerenoveerde gemaal

Het hoogheemraadschap voert groot onderhoud uit aan gemaal Tweede Blok in Waddinxveen. Om ons werk voor droge voeten in het gebied nu en later goed uit te kunnen voeren, is een renovatie van dit belangrijke gemaal in de Zuidplaspolder nodig.

Vijzels

Het gemaal Tweede Blok doet zijn werk gewoonlijk met behulp van twee vijzels – een soort enorme kurktrekkers die het water letterlijk omhoog draaien - naar hoger gelegen sloten. Zo stroomt er per minuut meer dan duizend badkuipen aan water door dit gemaal. Uiteindelijk komt het water via gemaal Abraham Kroes in de Hollandsche IJssel.

De twee vijzels van het gemaal Tweede Blok

De renovatie

Tijdens de renovatie vervangen we onder andere de motoren en de behuizing van het gemaal. De vijzels hoeven niet te worden vervangen, maar kunnen na grondig onderhoud weer geruime tijd mee. Dit gebeurt in verschillende stappen, zodat we altijd één vijzel kunnen inzetten terwijl de andere vijzel gerenoveerd wordt. Daarnaast zorgen we met tijdelijke pompen voor voldoende waterafvoer. Bovendien is het mogelijk om met ons systeem van stuwen en gemalen in de Zuidplaspolder het water om te leiden in geval van hevige regenval. Zo houden we het onderhoudswerk en de omgeving veilig.

Een van de twee vijzels

Vispassage

Naast het gemaal verschijnt een vispassage, zodat vissen het gemaal straks veilig kunnen passeren. Ook besteden we extra aandacht aan de directe omgeving, waar steeds meer huizen verschijnen. Zo plaatsen we een nieuw hekwerk en planten we struiken aan. De onderhoudsbeurt van gemaal Tweede Blok duurt tot juni 2021.