Happende en dode vissen

15 oktober 2023
Zuurstofgehalte in het water is laag.

In water in o.a. Waddinxveen, Gouda en Moordrecht zien we tientallen happende vissen. Ook treffen we dode vissen aan. Uit metingen blijkt dat er heel weinig zuurstof in het water zit.

Door meer (zuurstof)metingen op verschillende locaties onderzoeken we de oorzaak en de omvang.

Voor de vissen is het goed nieuws dat er veel regen valt. Dit verfrist het water en verhoogt het zuurstofgehalte. Wel heeft dit enige tijd nodig.

Update

Mogelijk hebben de vissen last van vuil water afkomstig van de locatie in Moerkapelle waar vrijdag brand woedde. Op dat terrein en omgeving vinden nog opruimwerkzaamheden plaats.

Daarbij is water afgevoerd via een put die in verbinding staat met oppervlaktewater. Nu wordt het afvalwater van het terrein en omgeving door een gespecialiseerd bedrijf afgevoerd. Het teveel aan water wordt geloosd op het riool, zodat het niet terechtkomt in slootwater.

Aanvullende maatregelen

Het water met weinig zuurstof pompen we weg. Met gemaal Tweede Blok en gemaal Zuidplas pompen we het naar de Ringvaart en met gemaal Abraham Kroes naar de Hollandsche IJssel.

Ook laten we vanuit de Gouwe extra water in om het zuurstofgehalte omhoog te brengen.

In enkele poldersloten proberen wij het zuurstofgehalte te verhogen met hulp van beluchtingspompen.