Helpt u mee om wateroverlast in uw straat te verminderen?

Helpt u mee om wateroverlast in uw straat te verminderen?

Foto: Arnoud Verhey

Door de vele gebouwen, straten en betegelde pleinen in de regio kan het regenwater bij een flinke hoosbui niet goed weg. Bovendien worden warme zomers in de ‘stenige stad’ extra heet. Het aanpassen van de stad is dus hard nodig en biedt meteen ook een prachtige kans om onze omgeving aantrekkelijker en leefbaarder te maken.

Door tegels te vervangen door planten, gras of waterdoorlatende tegels, kan regenwater makkelijker direct de grond inzakken. De bodem zuigt het water op als een spons en wateroverlast neemt af. Bovendien zorgt al dat groen voor verkoeling in de zomer. Ook vogels, bijen en vlinders zijn er blij mee!

Het hoogheemraadschap neemt grote maatregelen, zoals het aanleggen van ondergrondse waterbergingen onder pleinen of parken. Maar ook u kunt een steentje bijdragen door samen met buurtbewoners bijvoorbeeld gezamenlijke tuinen aan te leggen en pleintjes in de stad om te toveren tot groene oases. Het hoogheemraadschap heeft een subsidieregeling om uw ideeën voor meer waterberging en het slimmer gebruiken van regenwater werkelijkheid te laten worden.

Lees meer over de subsidieregeling