Het Banger Polder project in Indonesië

Het Banger Polder project in Indonesië

De opening van de Climate Adaptation Summit 2021 met onder meer de minister-president

Voor wie de Climate Adaptation Summit 2021 heeft gevolgd, komt deze foto bekend voor. Wie beter kijkt, ziet op de achtergrond het Banger Polder project in de grote stad Semarang, Indonesië. Vanaf 2006 heeft het hoogheemraadschap met eigen mensen en expertise intensief bijgedragen aan het organiseren van het droogmaken en structureel drooghouden van een deel van de stad, dat nu bekend staat als de Banger Polder.

Dit dichtbevolkte gebied stroomde door bodemdaling en klimaatverandering vaak dagelijks tweemaal half onder water. Sinds de feestelijke afsluiting van het project in 2018 hebben de meer dan 80.000 vooral arme inwoners van het gebied nu droge voeten, wat heeft geleid tot een opbloei van de plaatselijke economie, verbetering volksgezondheid en een grote reeks vaak onverwachte positieve gevolgen.

Bij de opening waren onder meer minister-president Rutte en de huidige dijkgraaf, Toon van der Klugt betrokken. Omdat uit een recente evaluatie bleek dat dit een groot succes is, maar er nog werk is voor de toekomstige borging, is er contact met de gemeente Semarang om te bezien of er aanvullende betrokkenheid gewenst en mogelijk is bij het waterbeheer in de stad.