Hevige buien geen oplossing voor droogteproblemen

9 september 2022
De regenbuien die deze dagen vallen, lossen de droogteproblemen niet ineens op. Daarvoor is een periode nodig van langdurige, milde neerslag.

Dijken in de gaten blijven houden

Voorlopig is de grond nog steeds erg droog en hard. Hierdoor kan regenwater er niet makkelijk inzakken. Dijken en kades die gevoelig zijn voor droogte blijven we daarom controleren op eventuele scheuren, verzakkingen of andere schades.

Dag en nacht werken aan waterstanden

Ook ons peilbeheer gaat dag en nacht door. Door water in of juist uit deelgebieden te laten, zorgen we in heel Schieland en de Krimpenerwaard voor voldoende water. De regen die nu valt, gebruiken we om sloten, singels en plassen in ons gebied op peil te houden. En vallen er hevige hoosbuien, dan voeren we het teveel aan water af om wateroverlast te voorkomen.

Waken voor waterkwaliteit

De neerslag in de komende weken kan zorgen voor minder zout water. Dat is gunstig voor de waterkwaliteit en zo ook voor de dieren en planten die in en om het water leven. Wel vormen hoosbuien een risico voor de waterkwaliteit. Hevige regen spoelt vuil en vogel- en hondenpoep op kurkdroge straten en pleinen zo het water in. Ook kunnen bij zware regenbuien de gemeentelijke riolen overlopen (vooral in stedelijk gebied). Dan komt er naast regenwater ook rioolwater terecht in sloten en singels. Dat kan er vies uitzien, stinken en leiden tot vissterfte.