Hogere en lagere waterpeilen in ons gebied

22 juli 2022
Het waterpeil staat op sommige plaatsen iets hoger of lager dan u misschien gewend bent.

Het is al langere tijd droog. Ondanks een paar kleine regenbuien, zijn de gevolgen van de droogte voorlopig nog goed merkbaar. Om voor voldoende zoet water te kunnen blijven zorgen in het gebied, zijn maatregelen genomen. Ook houden we op sommige plekken het maximum waterpeil aan binnen het peilbesluit (gewenste waterstanden in een sloot) en houden we het water vast. Het aanhouden van een hoger waterpeil doen we bijvoorbeeld op de Rotte en in de polders in de Krimpenerwaard. Zo zorgen we ervoor dat het zoute water niet ons gebied binnendringt.

Waterpeil Ringvaart

Zoet water stroomt vanuit de Hollandsche IJssel via de Ringvaart (aan- en afvoerroute van water) naar de Rotte. Het waterpeil op de Ringvaart staat hierdoor op sommige plaatsen iets hoger dan u misschien gewend bent. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de Snelle Sluis bij Moordrecht. Op andere plekken staat het peil van de Ringvaart juist lager.

Waterpeil Rotte

Het waterpeil in de Rotte staat ook iets hoger. Dit is nodig in verband met de lange, aanhoudende droogte. Omdat het water in de Nieuwe Maas relatief zout is, laten we water in voor de Rotte via de Bergsluis in Rotterdam. Dat is onderdeel van de Klimaatbestendige Wateraanvoer. Dit is voor iedereen in ons gebied erg belangrijk. De Rotte dient namelijk als waterberging voor een groot gebied en als doorvoerroute van water richting lagergelegen polders.

Hoe lang het waterpeil op deze hoogte blijft, weten we nog niet. Dit hangt af van het weer en de hoeveelheid water (watervoorraad) in ons gebied.

Waterpeil polders

In onze polders streven we naar waterstanden die passen bij het peilbesluit. In grote delen van het veenweidegebied hebben we een flexibel peil, waarbij we afhankelijk van de omstandigheden voor wat hogere of lagere peilen kunnen kiezen. Daar kiezen we nu voor de hogere peilen, zodat de grondwaterstand niet onnodig ver weg zakt.

Lagere waterpeilen

Op een aantal plekken zakt het waterpeil. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de Bleiswijkse Zoom, het plasdrasgedeelte in de Eendragtspolder en de roeibaan in de Eendragtspolder (Willem-Alexander roeibaan). We laten het waterpeil in deze gebieden niet stijgen. Hiervoor zouden we namelijk (voedselrijk) water in moeten laten dat van lagere kwaliteit is dan het water in het gebied zelf. Het lagere waterpeil op deze plekken heeft geen negatieve gevolgen. Het kan zijn dat u de lagere waterstand wel ziet.