Hoog water in de lek

Hoog water in de lek

We werken 24/7 aan veilige dijken

De komende dagen stijgt het water in de Lek. Dat komt doordat er meer smelt- en regenwater moet worden afgevoerd door de Rijn. Op maandag 8 of dinsdag 9 februari 2021 komt de piek van het hoge water langs de dijken in ons gebied.

Geen gevaar

Het hoge water levert geen gevaar op voor de dijken. Wel zijn we alert. We houden de waterstanden in de gaten en voeren extra inspecties uit langs de dijken. We houden nauw contact met de gemeente Krimpenerwaard voor het geval de Veerpoort moet sluiten.

We werken 24/7 aan veilige dijken

Het verwachte hoogwater levert geen gevaar op voor de dijken. Dat komt omdat we dag in dag uit werken om de dijken en kades in ons gebied stevig en hoog genoeg te houden.

Weten hoe we dat doen? Bekijk de video.

Let op als u gaat kijken

Hoog water op de rivier! Indrukwekkend om te zien, maar houd, als u gaat kijken, rekening met:

- de natuur: ontzie de natuur;
- dijkwerkers: geef mensen die werken aan de veiligheid van de dijken de ruimte;
- de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen: ook langs het water geldt: vermijd drukte en houd alstublieft minstens anderhalve meter afstand!