Hoogheemraadschap gaat watergangen controleren op diepte

Hoogheemraadschap gaat watergangen controleren op diepte

Meten watergang op diepte

In mei gaan meetploegen in delen van ons gebied watergangen inspecteren. Tijdens deze meting wordt gekeken of de sloot op de juiste diepte is. Dit noemen we de Schouw Buitengewoon Onderhoud of Baggerschouw.

In welke delen van ons gebied gaan we meten?

In 2019 meten we in deze gebieden (pdf, 1.6 MB).

Wanneer is een sloot goed onderhouden?

Voor een goed functionerend watersysteem is het belangrijk dat een sloot het water optimaal aan- en afvoert en dat er een goede waterkwaliteit aanwezig is. Daarnaast willen we dat elke sloot zijn bergingscapaciteit behoudt om hevige regenbuien op te kunnen vangen. De waterdieptemetingen worden getoetst aan onze onderhoudseisen. Voor Schieland is dit 40 centimeter waterdiepte en voor de Krimpenerwaard geldt een minimale eis van 50 centimeter waterdiepte. In sommige gevallen is het niet mogelijk aan de minimale eis te voldoen, in deze gevallen vragen wij de watergang baggerschoon te maken. Let er op dat de vaste bodem in tact blijft, er mag niet worden gegraven in de sloot. Wanneer een watergang niet de juiste waterdiepte heeft, sturen we in de zomer een brief. U heeft tot 1 november 2019 de tijd om deze op diepte te brengen. Als u veel watergangen moet onderhouden, kunt u ook een baggeragenda maken met een van onze medewerkers. Dit is een digitale kaart waarop u aangeeft, welke watergangen u wanneer wilt onderhouden in een periode van vier jaar. Zo krijgt u meer ruimte in de tijd om uw baggerwerkzaamheden te kunnen uitvoeren. Wij komen graag bij u langs om samen met u (digitaal) de baggeragenda te maken.

Goed onderhoud helpt bijvoorbeeld wateroverlast na hevige regenval te verminderen, zorgt dat we van schoon water kunnen genieten, de natuur zich beter ontwikkelt, watergangen voldoende diepte hebben en oevers niet verzakken. Het onderhoud van de sloten, singels, meren en plassen doen we met elkaar. Helpt u een handje mee?