Hoogheemraadschap in actie tegen hoogwater

21 december 2023
Vanavond laat en vannacht worden hoge waterstanden verwacht binnen ons gebied.

Lees meer over de verwachte waterstanden op de website van Rijkswaterstaat. Om ons gebied op deze hoge waterstanden voor te bereiden, worden verschillende maatregelen genomen:

  • Rijkswaterstaat heeft vanmiddag de Hollandsche IJsselkering (Algerakering) gesloten. De verwachting is dat deze zeker tot morgenochtend dicht blijft.
  • In de Stormpolder in Krimpen aan den IJssel hebben wij op verschillende plekken in ons gebied zogenaamde 'coupures' gesloten. Dit zijn tijdelijke afsluitingen (zie foto onder) die ervoor zorgen dat het water dat mogelijk op lagere plekken tevoorschijn komt, wordt tegengehouden. Ook zijn op verschillende plaatsen 'big bags' (grote zakken zand) geplaatst.
Het sluiten van coupures tijdens een oefening dit jaar.

Voorbeeld van het sluiten van coupures. De werkzaamheden op deze foto gebeurden tijdens een oefening.

  • De Boerengatsluis in de Maasboulevard is door de gemeente Rotterdam gesloten. Deze sluis, tussen de Nieuwe Maas en het Boerengat, zorgt ervoor dat het water in het Boerengat niet te hoog komt te staan.
  • Vanavond om ongeveer 22.00 sluit de gemeente Krimpenerwaard in overleg met ons de Veerpoort in Schoonhoven.
  • In ons hele gebied controleren onze inspecteurs de dijken, zowel voor, tijdens als na het hoogwater.

Wateroverlast buitendijks

Op de lager gelegen kades in gebieden buiten de dijken zal waarschijnlijk wateroverlast ontstaan. Tijdens het hoogwater bewaken de gemeente en de politie de situatie. Meer informatie op de website van de gemeente Rotterdam.

Sluiting Maeslantkering en Hartelkering

Zojuist zijn de systemen van Rijkswaterstaat gestart met het sluiten van de Maeslantkering en Hartelkering. De Maeslantkering is volledig dicht om 22.00 uur en de Hartelkering om 21.20 uur. Dit heeft te maken met de waterstand van 3 meter boven NAP bij Rotterdam. Het is de eerste keer dat de waterkering moet sluiten met deze hoge waterstanden. In 2007 en 2018 is de kering ook bij storm gesloten, maar dit was met andere instellingen om de systemen te kunnen testen. Naar verwachting is de kering morgenochtend rond 06.00 uur weer volledig geopend en wordt de Nieuwe Waterweg vrijgegeven voor de scheepvaart.

Op de website van Rijkswaterstaat ziet u de huidige status van de stormvloedkeringen.