Hoogheemraadschap maakt zich op voor viering 750-jarig bestaan in 2023

13 mei 2022
Met de lancering van een nieuw beeldmerk kondigt het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard de viering van zijn 750-jarig bestaan aan.

Op 14 mei 2023, zaterdag over precies één jaar, is het de ‘verjaardag’ en viert het hoogheemraadschap deze prachtige mijlpaal. Dat gebeurt dan niet met een eigen feestje, maar met alle bewoners van het gebied via allerlei activiteiten verspreid over het jaar. Tijdens het jubileumjaar is er aandacht voor verleden en heden, maar draait het vooral om de toekomst. Niet verwonderlijk, want door de gevolgen van klimaatverandering heeft het hoogheemraadschap meer dan ooit de taak dit gebied bewoonbaar te houden door te blijven zorgen voor schoon en voldoende water én droge voeten!

Beeldmerk 750 jaar hoogheemraadschap

Het beeldmerk staat voor de dynamiek tussen de mens en het water. “Die dynamiek is al 750 jaar van groot belang om ons gebied droog en leefbaar te houden. Zo is het hoogheemraadschap van Schieland ontstaan in 1273, toen het op 14 mei door graaf Floris V met een privilege werd bekrachtigd. Daarmee zijn we het tweede oudste waterschap van Nederland dat gesticht is, kort na het hoogheemraadschap van Rijnland. De waterschappen zijn ook de eerste democratische besturen van Nederland en hebben het landschap en deels de cultuur mede gevormd. In 2005 is Schieland gefuseerd met het hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard dat zo’n 150 jaar ‘jonger’ is. Al die jaren stonden en staan water en waterveiligheid centraal. Water is van ons allemaal én is voor ons allemaal belangrijk. Bijna een derde van Nederland ligt onder de zeespiegel en bijna tweederde is overstroombaar. Ook het gebied van Schieland en de Krimpenerwaard. Het is zelfs het diepst gelegen in ons land met bijna 7 meter onder de zeespiegel en staat al jaren in de frontlinie in de strijd met en voor het water om dit dichtbevolkte gebied bewoonbaar en (be)werkbaar te houden,” zegt dijkgraaf Toon van der Klugt.