Hoogheemraadschap test waterveiligheid

5 september 2023
In de nacht van 14 op 15 en 24 op 25 september controleren we samen met VolkerRail de waterdichte schuiven van de Willemsspoortunnel.

Deze schuiven kunnen in geval van lekkage in de Willemsspoortunnel, direct worden gesloten zodat wateroverlast in Rotterdam Noord wordt voorkomen. Met deze sluiting testen we de waterveiligheid van een deel van ons gebied.

Ook coupures (plaatselijke openingen waar een (vaar)weg of een tunnel de dijk kruist) in andere delen van ons gebied testen we elk jaar.