Hulp bij redden vissen

19 oktober 2023
We laten vissen verhuizen naar water met meer zuurstof

De hoeveelheid zuurstof in het omvangrijke water van de Ringvaart en omgeving gaat langzaam omhoog. Verzwakte vissen proberen we te redden door ze te verhuizen naar zuurstofrijk water.

Meer zuurstof nodig

Om te zorgen voor meer zuurstof in het water van de Ringvaart blijven we vers water aanvoeren. Het zuurstofarme water pompen we het gebied uit. Ook blijven we beluchtingspompen inzetten. Onze dagelijkse metingen geven aan dat de hoeveelheid zuurstof langzaam omhoog gaat in het omvangrijke water van de Ringvaart en omgeving.

Vissen verhuizen

In aanvulling hierop gaan we ook vissen verhuizen naar water met meer zuurstof. Dit gebeurt in samenwerking met Visserij Service Nederland. Door verzwakte vissen vakkundig te verplaatsen naar andere wateren proberen we zoveel mogelijk vissen te redden.

Onderzoek naar oorzaak

Hoe het precies komt dat veel vissen het sinds afgelopen weekend moeilijk hebben, is nog onduidelijk. Het lage zuurstofgehalte in het water speelt zeker een rol. Helaas zijn in de afgelopen dagen honderden vissen doodgegaan. Dode vissen laten we zo snel mogelijk weghalen. Dagelijks inspecteren we het gebied. Daarbij meten we de hoeveelheid zuurstof in het water en de temperatuur. Zo houden we een actueel beeld en monitoren we ontwikkelingen. In een laboratorium worden watermonsters onderzocht en geanalyseerd. De uitkomst hiervan geeft meer informatie over de samenstelling van het water en mogelijk ook over de oorzaak van de vissterfte.

Happende en dode vissen, 15 oktober 2023