Installatie nieuw algemeen bestuur

Installatie nieuw algemeen bestuur

Donderdagavond 28 maart 2019 zijn de leden van het nieuwe algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard geïnstalleerd.

Het algemeen bestuur wordt bij het hoogheemraadschap de verenigde vergadering genoemd. Het is het hoogste orgaan van het hoogheemraadschap, vergelijkbaar met de raad van een gemeente. Van de 30 leden zijn er 19 nieuwkomers.

Waarnemend dijkgraaf bedankt bestuursleden

Woensdag 27 maart 2019 heeft de waarnemend dijkgraaf van Schieland en de Krimpenerwaard, Toon van der Klugt, de 19 leden van het algemeen bestuur die niet terugkeren in de nieuwe bestuursperiode bedankt voor hun inzet. Sommige leden hebben zelfs meerdere bestuursperiodes meegemaakt.

Algemeen bestuur van het hoogheemraadschap

Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard bestaat uit vier categorieën die belang hebben bij het werk van het waterschap en daarvoor betalen. De grootste is de categorie Ingezetenen met 21 zetels die de belangen van de huiseigenaren en inwoners behartigt en bestaat uit 21 direct door de inwoners van het beheergebied gekozen leden. Zij hebben in partijverband om deze zetels met elkaar gestreden in de verkiezingen op 20 maart en daarbij de volgende uitslag gehaald:

Water Natuurlijk (6 zetels), VVD (5 zetels), Partij van de Arbeid (3 zetels), SGP-Christen Unie (2 zetels), 50Plus (2 zetels), CDA (1 zetel), AWP niet politiek wel deskundig (1 zetel) en Ons-Platteland (1 zetel). 

  • Voor de 9 zetels van de andere 3 categorieën  zijn de leden geselecteerd door voor hun belang representatieve organisaties te weten: 
  • categorie bedrijven - 5  zetels
  • categorie ongebouwd (agrarische sector) - 3 zetels
  • categorie natuurterreinen - 1 zetel

De vertegenwoordigers van de categorieën ongebouwd, natuurterreinen en bedrijven worden benoemd door respectievelijk de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Noord, de vereniging van Bos en Natuurterreineigenaren (VBNE) en de Kamer van Koophandel.

Het algemeen bestuur zal uit zijn midden een dagelijks bestuur kiezen. Dit college van dijkgraaf en hoogheemraden is vergelijkbaar met het college van burgemeester en wethouders. Op dit moment is de formatie in volle gang.

De nieuwe samenstelling van het algemeen bestuur vindt u terug op onze website via de link www.hhsk.nl/nieuwevv