Installatie nieuw algemeen bestuur

31 maart 2023
Donderdagavond 30 maart 2023 zijn de leden van het nieuwe algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard geïnstalleerd.

Het algemeen bestuur wordt bij het hoogheemraadschap de verenigde vergadering genoemd. Het is het hoogste orgaan van het hoogheemraadschap, vergelijkbaar met de raad van een gemeente. Van de 30 leden zijn er 13 nieuwkomers.

Dijkgraaf bedankt bestuursleden

Woensdag 27 maart 2023 heeft de dijkgraaf van Schieland en de Krimpenerwaard, Toon van der Klugt, de leden van het algemeen bestuur die niet terugkeren in de nieuwe bestuursperiode bedankt voor hun inzet. Sommige leden hebben zelfs meerdere bestuursperiodes meegemaakt.

Algemeen bestuur van het hoogheemraadschap

Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard bestaat uit drie categorieën die belang hebben bij het werk van het waterschap en daarvoor betalen. Het grootst aantal zetels, 26, worden gekozen door de inwoners tijdens de verkiezingen. Zij hebben in partijverband om deze zetels met elkaar gestreden in de verkiezingen op 15 maart en daarbij de volgende uitslag gehaald:

Lijst Partij Aantal zetels
1. Water Natuurlijk 6
2. VVD 4
3. Partij van de Arbeid (PvdA) 3
4. 50PLUS 1
5. SGP-ChristenUnie 2
6. CDA 1
7. Ons-Platteland 0
8. AWP voor water, klimaat en natuur 2
9. Partij voor de Dieren 3
10 Belang van Nederland (BVNL) 0
11. BBB 3
12. JA21 1
13. GOUD 0

Voor de vier zetels van de andere twee categorieën zijn de leden benoemd door de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Noord en de vereniging van Bos en Natuurterreineigenaren (VBNE):

  • categorie ongebouwd (agrarische sector) - 2 zetels
  • categorie natuurterreinen - 2 zetels

Het algemeen bestuur zal uit zijn midden een dagelijks bestuur kiezen. Dit college van dijkgraaf en hoogheemraden is vergelijkbaar met het college van burgemeester en wethouders. Op dit moment is de formatie in volle gang.