Inwoners Krimpenerwaard zetten eigen grond in voor natuur

Inwoners Krimpenerwaard zetten eigen grond in voor natuur

Beide partijen tekenen de overeenkomst

In de Krimpenerwaard komt de komende jaren ruim tweeduizend hectare aan nieuwe natuur. Wie op eigen grond deze nieuwe natuur wil aanleggen, kan dat doen met een goed natuurplan. Vrijdag ondertekenden twee inwoners en de provincie Zuid-Holland daarover de officiële afspraken.

Dijkgraaf Toon van der Klugt: "Als waterschap werken we graag samen met de inwoners en bedrijven in ons gebied. Door de energie en betrokkenheid van de ondernemers te verbinden aan de doelen natuur en waterkwaliteit, waarvoor veel geld beschikbaar wordt gesteld, ontstaat een mooie en blijvende samenwerking waarin het boerenbedrijf duurzaam samengaat met natuur en water. Dit is pionierswerk voor de toekomst van de mooie waterrijke Krimpenerwaard en voor complexe gebieden elders in het land.”

De gemeente Krimpenerwaard en het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard hebben zich in een stuurgroep hard gemaakt om de grondeigenaren te betrekken bij de plannen voor de nieuwe natuur.