Inzameling lege verpakkingen en resten bestrijdingsmiddelen

18 januari 2024
Voor een goede waterkwaliteit is het belangrijk dat er zo weinig mogelijk schadelijke middelen in het water komen.

Agrarische bedrijven kunnen lege verpakkingen en resten van bestrijdingsmiddelen nu kosteloos inleveren. Dit voorkomt dat resten via een andere weg in de omgeving of sloot terechtkomen.

Inzameling lege verpakkingen

In 2023 is de vernieuwde regeling van Stichting Opruiming Restanten en Lege Verpakkingen in de Landbouw (STORL) van start gegaan. Deze regeling houdt in dat agrarische ondernemers in de open teelten en glastuinbouw en loonwerkers kosteloos lege én gespoelde plastic cans (verpakkingen) van gewasverzorgingsproducten kunnen inleveren. Deze inzameling gebeurt elk jaar, dus ook in 2024 en daarna.

Inzameling resten bestrijdingsmiddelen

In 2024 gaat de STORL-regeling een volgende fase in: dan worden ook de resten van gewasbeschermingsmiddelen ingezameld. Tot 50 kg/liter per afhaaladres gebeurt dit kosteloos. Bij grotere hoeveelheden zijn de kosten voor de agrarische ondernemer of de loonwerker. De inzameling van resten gewasbeschermingsmiddelen is één keer per twee jaar, dus de volgende inzameling is in 2026.

Deelname aan inzameling

Agrarische ondernemers en loonwerkers moeten zich bij STORL aanmelden: www.storl.nl. Op deze website staat alle informatie die nodig is voor beide inzamelingen.