Inzien ontwerp-peilbesluit Ringvaart

21 juli 2023
Er komt een nieuw peilbesluit voor de Ringvaart. Het ontwerp is klaar en ligt vanaf 29 juli ter inzage.

Het is tijd om voor de Ringvaart een nieuw peilbesluit vast te stellen. Daarvoor is een ontwerp-peilbesluit gemaakt. Hierin hebben we een flexibel peil voor de Ringvaart opgenomen. Dit betekent dat het waterpeil schommelt tussen -2,30 meter NAP en -2,05 meter NAP. Op de Ringvaart is altijd al sprake van flexibel peilbeheer. In de praktijk verandert er daarom niets; het streefpeil is en blijft -2,15 meter NAP.

Ontwerp-peilbesluit inzien?

Over het ontwerp-peilbesluit kunt u uw mening geven. Het ontwerp-peilbesluit voor de Ringvaart ligt zes weken lang ter inzage van 29 juli tot en met 9 september 2023. De stukken zijn digitaal te bekijken via de website officielebekendmakingen.nl. Of u kunt ze (op doordeweekse dagen tussen negen en vier uur) inzien bij ons op kantoor, Maasboulevard 123 in Rotterdam. Bel voor een afspraak 010 45 37 200.