Jonge snoeken verhuizen naar Bergse Plassen

Jonge snoeken verhuizen naar Bergse Plassen

Een snoekje op de hand

In de snoekenpaaiplaats in het Berg- en Broekpark in Rotterdam-Hillegersberg zijn dit jaar weer heel wat snoekjes geboren. Vanuit deze ‘kraamkamer’ zet het waterschap de jonge snoeken over naar de Bergse Plassen. Daar hebben de vissen ruimbaan en kunnen ze verder groeien. Voordat de vissen worden overgezet, worden ze geteld en een aantal wordt gemeten. Zo houdt het waterschap bij hoeveel snoeken er jaarlijks worden geboren in de snoekenpaaiplaats.

Een goede balans van vissoorten heeft een positieve invloed op de waterkwaliteit van de Bergse Plassen. Om te zorgen voor een gezonde snoekstand, heeft het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard in 2005-2006 een snoekenpaaiplaats aangelegd in het Berg- en Broekpark aan de Bergse Achterplas in Hillegersberg. Paaien is de term voor vissen die paren. De paaiplaats in Hillegersberg is een stuk grasland dat vroeg in het jaar onder water wordt gezet. Snoeken die paairijp zijn, zwemmen tegen de stroom via de vistrap naar het ondiepe, iets warmere water van de paaiplaats toe. De snoekjes die daar vervolgens worden geboren, worden in het voorjaar overgezet naar de Bergse Plassen. Hiervoor pompt het waterschap de paaiplaats leeg met een visvriendelijke pomp.

Gezonde visstand draagt bij aan waterkwaliteit

Vissen vormen een belangrijke graadmeter voor de ecologische waterkwaliteit. Voor een gezond en evenwichtig ecosysteem is een goede en gevarieerde visstand belangrijk. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard werkt aan een gezond leefklimaat, waar vissen veilig kunnen zwemmen zonder gevaarlijke obstakels. Daarom zorgt het waterschap voor paai- en opgroeiplaatsen, vispassages, zoals vistrappen, visvriendelijke pompen in poldergemalen en overgangsroutes tussen zoet- en zoutwater. 

Meer informatie hierover plus een vismigratieroutekaart staat op de website van het waterschap.