Kandidatenlijsten waterschapsverkiezingen 2019 openbaar

Kandidatenlijsten waterschapsverkiezingen 2019 openbaar

Logo waterschapsverkiezingen

Het centraal stembureau heeft op vrijdag 8 februari 2019 een openbare zitting gehouden. Tijdens deze zitting is er een besluit genomen over de geldigheid van de kandidaatstelling en de nummering van de kandidatenlijsten.

Op grond van artikel I 7 Kieswet was het daarna mogelijk door een belanghebbende en iedere kiezer tot en met dinsdag 12 februari 2019 beroep in te stellen tegen de beslissing van het centraal stembureau (de lijstnummering uitgezonderd) bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Er is geen beroep ingesteld tegen het besluit om de kandidatenlijsten en lijstnummering geldig te verklaren. Daarmee is onherroepelijk beslist over de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten en worden de kandidatenlijsten openbaar gemaakt.

Download

Kandidatenlijsten (pdf, 471 kB)