Kinderen herdenken watersnoodramp 1953 in Capelle

1 februari 2023
Leerlingen van OBS De Wonderwind hebben samen met dijkgraaf Toon van der Klugt en burgemeester Peter Oskam de watersnood van 1953 herdacht.

De leerlingen legden ter herinnering aan de dappere inwoners van Capelle in 1953 en aan burgemeester van Dijk zandzakken bij het standbeeld van Johan van Veen.

Op 1 februari 1953, zwoegden inwoners van Capelle aan den IJssel samen met de dijkwacht van het hoogheemraadschap van Schieland (nu: hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard) om het hoge water bij Capelle te trotseren. Zij versjouwden toen, op verzoek van burgemeester Van Dijk, vele zandzakken in weer en wind, om de dijk te verstevigen en te voorkomen dat er een dijkdoorbraak plaatsvond. Dit met succes! De dijk hield stand.

Johan van Veen en zijn Deltaplan

Op vijfhonderd plekken andere plekken in het zuidwesten van Nederland braken de dijken wel door. Wel 165.000 hectare land liep onder water, er stierven 1.836 mensen, 100.000 mensen werden dakloos en 10.000 dieren verdronken. Ingenieur Johan van Veen had het voorspeld: de staat van onze dijken was slecht en dat kon leiden tot een ramp. Na de watersnoodramp in 1953 werden zijn ideeën voor het Deltaplan daarom versneld uitgevoerd. Het standbeeld van Johan van Veen kijkt in de richting van de Hollandsche IJsselkering, het allereerste bouwwerk van de Deltawerken.

“Zo, deze kan ik echt niet tillen hoor!”

Op woensdag 1 februari, precies 70 jaar na de watersnood, ervaarden leerlingen van basisschool De Wonderwind hoe het is om met zandzakken in de weer te zijn. De kinderen kregen een hesje met de tekst ‘Junior Dijkwacht’. In groepjes vulden ze zandzakken met zand en sjouwden die naar het standbeeld: “hee joh, je gooit alles ernaast!” en “zo, deze kan ik echt niet tillen hoor!”. Dijkgraaf Toon van der Klugt: “In die ijskoude stormnacht waren er ook vrijwilligers die dit deden. Stel je ook nog even voor dat hoge golven hier en daar over de dijk heen sloegen. Het was koud en donker en er werd keihard gewerkt. Hier in Capelle bleef de dijk gelukkig heel.”

Ideeën voor een waterveilige toekomst

De activiteit is onderdeel van een lesprogramma van vier dagdelen, georganiseerd door Stichting Blauwe Lijn in samenwerking met Historische Vereniging Capelle aan den IJssel. Leerlingen doen ook nog een watersnoodwandeling naar de Hollandse IJsselkering en bedenken ideeën voor een waterveilige toekomst van Capelle. Op 16 februari presenteren ze hun ideeën aan onder andere de dijkgraaf.

#750jaar strijd met het water

Naast het standbeeld staat een informatiebord over Johan van Veen van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, dat verwijst naar een interactieve kaart op de website van het waterschap. In 2023 bestaat het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 750 jaar. Tijdens dit jubileumjaar is er aandacht voor verleden, heden én vooral de toekomst. Het belang en de noodzaak van goed waterbeheer in dit deel van Nederland worden extra onder de aandacht gebracht. Het hele jaar door plaatst het hoogheemraadschap verhalen over zijn locaties, gemalen en markante plekken.

Twee jongens proberen samen een gevulde zandzak op te tillen.

Twee jongens proberen samen een gevulde zandzak op te tillen.

Twee meisjes vullen samen met zandzak. Een meisje houdt de zak open, de ander schept er zand in.

Twee meisjes vullen samen met zandzak. Een meisje houdt de zak open, de ander schept er zand in.

Groepsfoto van de hele klas, met de leerkrachten en bestuurders, rond het standbeeld van Johan van Veen. Leerlingen dragen allemaal een veiligheidshesje.

Groepsfoto van de hele klas, met de leerkrachten en bestuurders, rond het standbeeld van Johan van Veen.